Sıralama
N/A Toplam 5.8K görüntülenme
Diğer Adları
MobuSeka, The World of Otome Games Is Tough for Mobs, Thế Giới Otomegame Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng, Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs, 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です, 乙女游戏世界对路人角色很不友好, 여성향 게임 세계는 엑스트라에게 어려운 세상입니다
Yazar(lar)
Çizer(ler)
Kategori(ler)
Cinsi
Webtoon